CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ETAR
In youwe trust
Các bài nghe Anh ngữ

1. BÀI NGHE TOEIC 200 

CD 1 - Download
  CD 2 - Download
CD 3 - Download
CD 4 - Download
CD 5 - Download

2. BÀI NGHE TOEIC 300

CD 1 - Download
    CD 2 - Download
CD 3 - Download
CD 4 - Download
CD 5 - Download CD 6 - Download
CD 7 - Download

3. BÀI NGHE TOEIC 400 

CD 1 - Download
    CD 2 - Download
CD 3 - Download
CD 4 - Download
CD 5 - Download CD 6 - Download

4. BÀI NGHE TOEIC 500 

Pre - test -   Download
    Actual test 1 - Download
Actual test 2 - Download
Actual test 3 - Download
Actual test 4 - Download

5. BÀI NGHE SPEAKING: F2F – ELEMENTARY- UNIT 8-12)& F2F – INTER – UNIT 1-2 

F2F - elementary (unit 8) - Download
F2F - elementary (unit 9-12) - Download
F2F - pre - intermediate (unit 1-2) - Download

-:- Các tin khác
Lời đầu tiên, chúng tôi muốn gởi lời chào và tri ân đến tất cả các quý vị gần xa, những người đã từng quan tâm, giúp đỡ Trung tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.