CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ETAR
In youwe trust
Giới thiệu về trung tâm ETAR

ETAR là Tổ chức Tư Vấn Giáo dục và Đào Tạo Phát triển Nguồn nhân lực, được thành lập theo giấy phép số 0309884308 của Sở Kế họach và Đầu tư.

ETAR nhanh chóng phát triển và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các đối tác giáo dục trong và ngòai nước. ETAR tự hào là đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với Tập đòan Giáo dục Alexander và Tổ chức Giáo dục Rhodes của Úc.

ETAR tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam được học tập tại các trường đại học Úc, thông qua các chương trình liên kết đào tạo như Chương trình Dự bị Đại Học, Đại học và Chương trình Anh ngữ.

Lời đầu tiên, chúng tôi muốn gởi lời chào và tri ân đến tất cả các quý vị gần xa, những người đã từng quan tâm, giúp đỡ Trung tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.